Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Self-regulatıon and its effects on academıc achıevement

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turkish Land Forces Headquarters1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Self-regulation, one of the key concepts in Bandura’s Social Learning Theory, is defined as an individual’s influence, orientation, and control over his/her own behaviors. It’s widely hypothesized that students with high self-regulation are skilled in overcoming obstacles to learning and hence are academically more successful than those with low self-regulation. The present study aims to identify the effects of self-regulation or self-regulated learning skills on student academic achievement. The study was done with the participation of 568 university students enrolling at different grade levels in a university in Ankara. The author tries to identify the level of influence self-regulation has on academic achievement, determines whether self-regulation improves through different grade levels, and finally strives to find out those self-regulated learning skills frequently used by high and low-achievers. Suggestions parallel to findings are given in the end.

Özet İngilizce :

Bandura’nın sosyal öğrenme kuramında yer alan önemli kavramlardan biri olan öz-düzenleme, bireyin kendi davranışlarını etkilemesi, yönlendirmesi, kontrol etmesi olarak tanımlanmaktadır. Özdüzenleme becerileri ileri düzeyde olan öğrencilerin, öğrenme sürecindeki engelleri aşmada, becerileri düşük olan öğrencilere kıyasla daha başarılı oldukları, bu sayede akademik olarak daha başarılı oldukları düşünülmektedir. Bu çalışma, öz-düzenlemenin ya da öz-düzenlenen öğrenme becerilerinin başarıya etkisini amaç edinmektedir. Çalışma, Ankara ilindeki bir üniversitede farklı sınıflarda okuyan 568 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu çalışmada, öz-düzenlemenin akademik başarıya etki düzeyi, özdüzenlemenin değişik sınıflarda gelişme gösterip göstermediği ve akademik başarıları yüksek ve düşük öğrencilerin sıklıkla kullandıkları öz-düzenleme becerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda, sonuçlara paralel olarak öneriler geliştirilmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :