Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama araştırmalarında kullanılan ölçeklere ilişkin bir değerlendirme: türkiye örneği (2002-2005)

Yazar kurumları :
KHO Dekanlığı1, Askerlik Şubesi, Kahramanmaraş2, KHO SAVBEN3
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinin ortaya çıkarılması için, tutum, algı, kalite, performans, pazar yönelimi ve tatminlerinin ölçülebilmesi maksadıyla yürütülen pazarlama araştırmalarında kullanılan anketlerin ölçekleri, kullanım şekilleri ve özellikleri konusu ele alınarak araştırmacıların çalışmalarında dikkat etmeleri gereken önemli noktaların altı çizilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de 2002-2005 yılları arasında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan, pazarlamayla ilgili ve ampirik çalışması olan makalelerden 50 tanesi inceleme kapsamına alınmıştır. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular yurt dışında yapılan çalışmaları konu edinen benzer bir çalışma ile karşılaştırılmış, araştırmacılara ve pazarlama akademisyenlerine yardımcı olabileceği düşünülen bulgular, karşılaştırma sonuçlarıyla birlikte ölçme ve ölçekler hakkında genel, kısa ve özet bir değerlendirme yapılarak okuyuculara sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines the scales of the questionnaires, their usage and characteristics which are used for measuring attitude, perception, quality, performance, market trends and satisfaction which in return explain customer desire, need and expectations. It also points out to the areas of concern for researchers. It takes into account 50 articles which were published in scientific journals in Turkey between 2002-2005 and contain empirical work on marketing. The results of this study were compared with a similar study conducted abroad. Finally, comparison results and the results which are thought to be useful for researchers and marketing academicians are presented with a general and brief review on measurement and scales.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :