Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farkli sektörlerdeki organizasyonlar için yeni bir personel değerlendirme modeli önerisi

Yazar kurumları :
KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü1, Yeditepe Üniversitesi2, Kara Harp Okulu Sistem Yönetimleri Bölümü3, Darıca Kışlası4
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından olan "Personel Değerlendirme Sistemi" diğer fonksiyonların etkinliği ve işleyişi ile ilgili girdi sağlaması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, hiyerarşik organizasyonlarda personel değerlendirme sistemi oluşturulması için kullanılabilecek dinamik ve sistematik bir metodoloji önerisi sunulmakta ve önerilen metodoloji farklı sektörlerde faaliyet gösteren organizasyonlara uygulanmaktadır. İlk aşamada organizasyonun genel yapısı ve mevcut değerlendirme sisteminin kuvvetli ve zayıf yönleri istatistiksel metotlarla analiz edilmektedir. Müteakiben, çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak söz konusu organizasyonlarda personel değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları tartışılmaktadır. Son olarak personel değerlendirme modelinin (PDM) kaynak ve bağlantılarının nasıl kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

Özet İngilizce :

Personnel appraisal system as one of Human Resources Management (HRM) functions has critical importance in order to provide input regarding the operation of other HRM’s functions. In this study, hierarchical organizations, personnel appraisal system used for the creation of a dynamic and systematic proposal of a methodology is presented and the proposed methodology is applied to organizations operating in different sectors. In the first stage, in order to determine the strengths and weakness, the overall structure of the organization and existing evaluation system are analyzed by statistical methods. Subsequently, the weights of personnel evaluation criteria of those organizations are discussed by using multi-criteria decision making techniques. Finally, the sources and linkages of personnel appraisal model are evaluated. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :