Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1950 Sayı: 3

124 53

Sayı Bilgileri

- Yayın İlkeleri

- Kapak

- İçindekiler

- Hakem Kurulu

İÇİNDEKİLER

Garp Memleketlerinde İşçi Zümresinin Durumu

Konferansı Veren: G. KESSLER

21 8

İşsizlik ve İşsizlikle Mücadele

Yazan: Alfred İsaac REFHAN ÖKTEM

18 7

Ücretler ve Fiyatlar

Koferansı Veren: REŞAT NALBANDOĞLU

12 6