Journal of Life Economics

2014 Cilt: 1 - Sayı: 2

395 203

İÇİNDEKİLER

MARKA FARKINDALIĞINDA MASKOT KULLANIMININ ETKİSİ

Nurhan Babür TOSUN, & Zeynep Özge KALYONCU

37 16