Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2019 Cilt: 21 - Sayı: 2

468 167