Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 Sayı: 77

930 268

İÇİNDEKİLER

Mülkiyetin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Deneme

Elvin DİNLER, Zeynep ÇALIŞKAN

62 22