HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YEDEK PARÇA ENVANTER YÖNETİMİ PROBLEMLERİNE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Günümüzde uçak bakım-onarım sektöründe kullanılan envanterin yönetimi önemli bir gündem maddesini oluşturmaktadır. Firmalar bir yandan hizmet seviyelerini yükseltmeye çalışırken diğer yandan ise stok maliyetlerini düşük seviyelerde tutmanın uğraşı içerisindedirler. Bu iki olguyu optimum düzeyde gerçekleştirebilmek için yöneylem araştırmasının bir kolu olan optimizasyon modellerinden yaralanılmaktadır. Bu modellerle amaçlanan olgu, şirketlerin minimum stok bulundurma maliyetiyle istedikleri müşteri hizmet düzeylerine ulaşmayı sağlamaktır. Makalemizde lineer programlama ile uçak bakım-onarım sektöründeki yedek parça envanterinin en verimli şekilde yönetilmesi konusunda maliyet tabanlı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada varolan envanter maliyetiyle modelde bulunan envanter maliyeti karşılaştırılmış ve lineer programlama çözümünün üstün yanları ele alınarak uygulama gerçekleştirilmiştir.  

SOLUTION APPROACH WITH LINEAR PROGRAMMING TO SPARE PARTS INVENTORY MANAGEMENT PROBLEMS IN AVIATION SECTOR

Today, the management of inventory used in the aircraft maintenance industry has been an important item on the agenda. Companies are inventory costs on the other hand trying to raise their level of service in pursuit of a hand holding at low levels. These two cases are be utilized in the optimization model, which is a branch of operations research in order to achieve an optimum level. This model is intended to patients is to achieve the level of customer service that they want the company of minimum inventory holding cost. In our article, linear programming based on the most 78 efficient way to manage the cost of spare parts inventory in the aircraft maintenance sector, a study was made. This study compared the cost of existing inventory in the inventory cost model and linear programming, the strength of the solution was carried out by considering the application.  

Kaynakça

Altay, Nezih; Service Parts Management: Demand Forecasting and Inventory Control; Springer; 2011

Alfieri, F.; Aircraft Maintenance and Repair – Rotable Inventory Components, 2014.

Sherman, G. D., Owen, K. R., Pincombe, A. H., Bender, A.; Uncertainty in availability generated by inventory management controls in a generic repairable item sustainment system; pp C539-C560; 2012

Kilpi, Jani; Valuation of Rotable Spare Parts; Helsinki School of Economics; 2007

Kasap, Nihat; Biçer, İlker; Özkaya, Banu; Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması; 2010

Aktürk, Erdoğan; Özkale, Celal; Fığlalı, Nilgün; Engin, Orhan; “Yavaş Devreden Stok Elemanları İçin Envanter Modelleri Uygulaması”; V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu; 2005

Spare part, Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Spare_part

SAP Web sitesi (Bakım Planlama-Yedek Parça Stok Hesaplaması), http://help.sap.com/saphelp_di471/helpdata/EN/23/e67674c3e3477b893fb48ec13a3c48/content.htm?frameset=/en/18/b50d3a2b54c93ce10000000a11402f/frameset.htm

Regattieri, A.; Gamberi, M.; Gamberini, R.; Manzini, R.;“Managing lumpy demand for aircraft spare parts”; Journal Of Air Transport Management; 2005

Callegaro, Andrea; “Forecasting methods fors pare parts demand”; 2010