Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“üçüncü dünya” yolunda rusya ve orta asya

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

SSCB sonrası dönemde kısa süren bir belirsizlikten sonra Rusya'nın yeni görüntüsü ortaya çıkmıştır. NATO'nun Doğu'ya genişlemesine ve ABD'nin dünya politikasında hegemonya girişimlerine tepki olarak Rusya bazı Asya devletleriyle yakın işbirliğine girmiş ve bağlantısız ülkelerle ilişkilerini geliştirmenin yollarını aramaya başlamıştır. ABD hegemonyası konusunda Rusya'nın benzeri kaygıları Çin de yaşadığı için bu iki devlet arasında stratejik ortaklık ilişkisi oluşmuş ve kısa sürede Orta Asya'nın Türkiye ile akraba devletleri bu sürece dahil olmuşlardır. Türkiye'nin Orta Asya'da tarihsel, kültürel ve ırksal bağları çeşitli engeller sonucunda bölgedeki akraba halklarla gereken düzeyde ilişkiler geliştirilmesine yeterli olmamıştır. Bu engellerin başında bilimsel uzmanlık eksikliği ve Türkoloji ile Türkçülüğü aynı şey zanneden ekiplerin rehberliğinde devlet politikası oluşturulması gelmektedir. Orta Asya'nın geleceğine dair ortaya çıkan tablo bu devletlerin Türkiye'den farklı bir siyasi, ekonomik ve kültürel blok oluşturmaya doğru gittikleri yönündedir.

Özet İngilizce :

The latest image of Russia comes out after a short-winded ambiguity during the post-USSR period. In a reaction to the NATO's expansion against the East and USA's hegemonic interference on the world politics, Russia initiates to ally with certain Asian states and starts to look for the ways of flourishing the relations with the non-aligned countries. By reason of Russia and China's similar concern about the USA's hegemony, this two have strategical associations and in a little while cognate states of Turkey on the Central Asian include in this progress. In consequence of various restrains, Turkey's historical, cultural and racial ties on the Central Asian could not be sufficient for improving the required relations with relative states on the region. Lack of academical speciality and the governmental policy guided by group believing that Turkology and Turkism are the same, are at the head of this restrains. Central Asia's emerging picture of the future indicates that this powers are in the direction of organizing political, economical and cultural bloc unlike in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :