Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 64

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin cinsiyetlerine ilişkin olarak içgüdüsel alışveriş eğilimlerindeki farklılıkların belirlenmesi: üniversite öğrencilerine yönelik pilot bir araştırma

Yazar kurumları :
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsletme Bölümü1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Cinsiyet, tüm toplumlarda önemli bir sosyal kategoridir ve tüketici davranısında farklılastırıcı bir etkiye sahiptir. Tüketici davranısı literatüründe cinsiyet farklılıkları biyolojik, sosyolojik, tutumsal ve özellik-temelli olarak açıklanmaktadır. Bu çalısmanın amacı tüketicilerin cinsiyetlerine iliskin olarak içgüdüsel alısveris eğilimlerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. Literatürde cinsiyet ve içgüdüsel alısveris eğilimleri arasındaki iliskiye yönelik yürütülen çalısmalar olmakla beraber, bu çalısmalarda çeliskili sonuçlar bulunmustur. Bu bağlamda bu çalısma ile iki temel katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bunlardan birincisi çeliskili sonuçları içeren literatüre ek bir bulgu sağlamaktır. İkincisi ise yönetsel açıdan uygulamalarda arastırma sonuçları temelinde öneriler gelistirmektir. Arastırmada üniversite öğrencilerinden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıstır. Arastırma hipotezlerini test etmede t-testi kullanılmıstır. Arastırmada sonuç olarak kadınların erkeklere nazaran daha fazla içgüdüsel alısveris eğilimi içerisinde oldukları tespit edilmistir. Buna ek olarak kadın ve erkeklerin temelde plan yapmama ve alısveristen keyif alma faktörlerine göre farklılık gösterdiği saptanmıstır.

Özet İngilizce :

Gender is an important social category in all cultures and it has a differentiating effect on consumer behavior. In the consumer behaviour literature these gender differences were explained on the basis of biological, sociological, attitudinal and trait-based factors. The aim of this study is to determine the differences between genders in relation with their impulsive buying tendencies. However in the literature there were other studies searching the relationship between gender and impulsive buying tendency, the conflicting results were found in these studies. Within that scope, through this study, two fundamental contributions were aimed to be reached. First one is to provide an additional result to the literature which includes conflicting results. And second is to develop managerial suggestions on the basis of research results. In the study, the data was collected from university students via questionnaire. In order to test the research hypotheses, t-test was used. As a consequence of the study, it was found that women in general were more prone to impulsive buying than men. In addition, the women do differ from men on the basis of not making plan and shopping enjoyment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :