Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 63

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Içsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık unsurları açısından değerlendirilmesi: bir araştırma

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Uretim Yon.ve Pazarlama Anabilim Dalı 1, Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Yonetim ve Organizasyon Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı içsel pazarlamanın örgütsel bağlılığın üç unsuru üzerindeki etkilerini bir endüstri arastırması aracılığı ile incelemektir. Bu çalısmada örgütsel bağlılık çok boyutlu bir yapı olarak ele alınmıs, içsel pazarlamanın örgütsel bağlılık boyutları üzerindeki etkileri karsılastırılmıstır. Arastırma hipotezlerini test etmek amacıyla Kocaeli ili otomotiv sektöründe çalısan 121 personelden veri elde edilmistir. Veriler faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi ile değerlendirilmistir. Elde edilen sonuçlara göre içsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılık unsurlarından normatif ve duygusal bağlılık üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmistir. Arastırma sonuçları çalısanların örgütsel bağlılığını arttırmak isteyen isletme yöneticilerinin içsel pazarlama faaliyetlerine önem vermesi gerektiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The goal of this study was to empirically investigate through an industry survey, the impact of internal marketing on three components of organizational commitment. This study considers organizational commitment as a multidimensional construct and compares the effect of internal marketing on dimensions of organizational commitment. Data obtained from 121 automotive industry employees in Kocaeli was used to examine the hypothesized relationships among study variables. After exploratory factor analysis data were analyzed by correlation analysis and separate regression models. The results of the research indicated that internal marketing have positive effects on affective commitment and normative commitment from three components of organizational commitment.These findings suggest that supervisors and top management should also pay attention to internal marketing activities if they are willing to increase organizational commitment of employee.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :