Cilt: 16 Sayı : 1
VIX ENDEKSİ MENKUL KIYMET PİYASALARININ BİR NEDENİ MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
Abdulkadir KAYA,Ali ÇOŞKUN

16 129

Öz entrThe aim of this study is to reveal the impact of VIX indexes, accepted as an international volatility index, on Istanbul Stock Exchange. For this purpose, the relationship between VIX index and BIST 100 index which is used to represent the Istanbul Stock Exchange has been examined Granger Causality test and Regression analysis. The result of the analysis show that there is a causality from VİX index to BİST 100 index statistically significant at 1% significance level. As a result of Regression analysis, VIX index effect BIST 100 index as negative. VIX index use a leading indicator for stock exchange investersBu çalışmanın amacı uluslararası volatilite endeksi olarak kabul edilen VİX endekisinin, Borsa İstanbul üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla VİX endeksi ile Borsa İstanbul’u temsilen kullanılan BİST 100 endeksi arasındaki ilişki Granger Nedensellik testi ve Regresyon analizi ile incelenmiştir. 03.01.1995-30.04.2014 dönemine ait günlük zaman serisi verileri ile yapılan analiz sonuçlarında, VİX endeksinden BİST 100 endeksine doğru %1 önem düzeyinde bir nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan regresyon analizi sonucunda VİX endeksinin BİST 100 endeksini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. VİX endeksi Türkiye’de menkul kıymet yatırımcıları için bir öncü gösterge olarak kullanılabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: VIX endeksi, BİST 100, Borsa İstanbul, Granger Nedensellik

Kaynakça

Ahoniemi, K. (2006). “Modeling and Forecasting Implied Volatility – an Econometric Analysis of the VIX Index”. Helsinki Center of Economic Research, Discussion Papers. 1-32.
Abdulkadir KAYA,Ali ÇOŞKUN