Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel televizyon çalışanlarının örgütsel stres faktörleri: kayseri ilinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
287
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ülkenin ve dünyanın ekonomik ve politik gidişatı, yaşanan belirsizlikler, yabancılaşma, kentleşme, yeni yaşam tarzları, değişen alışkanlıklar/sorgulanan ön kabuller, çalışma hayatının beraberinde getirdiği çatışma, rekabetçi piyasa gibi sayısı artırılabilecek çok sayıda neden, çağımızın hastalığı olarak görülen stresin insanları tehdit eden bir tehlike olarak ele alınmasına yol açmıştır. Bu nedenle, genelde şirketler, özel de ise bireyler stresle başa çıkmanın yollarını sorgulamaya başlamışlardır. Ancak üzerinde durulması gereken önemli nokta, stres ve doğurduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasının, stres faktörlerinin doğru tespitini gerektirdiğidir. Birçok sektörde olduğu gibi hızlı ve sürekli haber akışının sağlanmasının gerektiği medya kuruluşlarında da örgütsel çıktıları etkileyen önemli etkenlerden biri stres ve stres faktörleridir. Medya çalışanların stres faktörlerinin tespiti, örgütün verimliliği ve devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, '20. yüzyılın hastalığı' olarak kabul edilen ve çalışma hayatında görüldüğünde, insanlarda sıkıntı ve gerilime neden olarak, örgütün işleyişini olumsuz yönde etkileyen stres kavramı ve stresin nedenleri incelenmiş; Kayseri'de yayın yapan yerel televizyonlar üzerinde bir araştırma ile televizyon çalışanlarının örgütsel stres faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, stres ve örgütsel stres kavramı, örgütsel stresin nedenleri ve örgütsel çıktıları üzerine kavramsal bir çerçeveye yer verilmiş, ikinci bölümünde ise alan araştırmasına yönelik bulgular sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Today, economic, social and organizational changes associated with globalization, alienation, civilization and competition greatly cause to stress for workers in especially industrialized countries. Stress is a fact of everyday life and anything that dramatically disrupts our lives is a cause for stress. Some stress is good and helps us stay alert to accomplish important tasks. But constant, unrelieved stress can lead to serious physical and mental difficulties. While some employers have accepted that stress is a major problem in their workplace, few have any idea how to tackle it effectively. Actually, we cannot eliminate stress, but we can learn to manage it and prevent it from damaging our relationships, work performance, and our life in general. This study accepts the stress as a 20thcentury disease and has been focused on the stress factors of local television workers in Kayseri. Based on this goal, in the first part of the study, the concept of stress, the effects of stress, and the most popular stress management and relaxation techniques will be discussed. In the second part of the study, findings of field research on local television workers will be examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :