Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor ürünlerine yönelik marka sadakati üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Ürün çeşitliliğinin artmasıyla gıdadan tekstile, otomotivden teknolojiye kadar her sektörde büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet çerçevesinde spor giyim ve aksesuarları üreten firmalar da müşterilerini elde tutma ve sadakat yaratma çabasındadırlar. Araştırmanın amacı, tüketicilerin spor ürünlerine olan marka sadakatlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında, İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencilerinin spor marka tüketiminde marka sadakatlerini incelemek amacı ile, 15 Nisan - 5 Mayıs 2008 tarihleri arasında 165 beden eğitimi öğrencisiyle yapılan anketler değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın yan amaçları ise, öğrencilerin spor markalarına olan duygusal marka sadakatleri, bilişsel marka sadakatleri ve satın alma niyetine yönelik marka sadakatleri ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla, Korelasyon Analizi ve Tek Yönlü Varyans ANOVA sonuçlarına bakılarak ve anlamlılık düzeyleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The increasing product diversification in almost every sector such as food, textile, automotive and technology, causes a sharp competition. Because of the competition the firms which produce sport wear and accessories try to create customer retention and customer loyalty. The aim of the research is to determine the brand loyalty of the consumers. We evaluated the results of the questionaries which are made with the 165 students from Istanbul University Physical Education department from 15 April to 5 May 2008. We tried to determine the brand loyalty of students during they buy sport products. The secodary aim of the research is to make a correlation analysis to find out the emotional and cognitive loyalty and the loyalty of the willingness to buy the product and to find the relationship between these variables. Another reason is to find the arithmetic mean and standart deviatons of emotional, cognitive loyalty and the loyalty of the willingness to buy the product, to looak at the one way Anova results of the relationship between these variables and to find out the significance level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :