Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

‘istanbul mutfağı’nda tehlikeli tatlar: tasos boulmetis’in politiki kouzina/bir tutam baharat filminin analizi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi 1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Yeme -içme ve bunlarla ilgili ritüeller, tarih boyunca insanların yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Bugün artık pek çok değişik kültürde 'mutfak' sadece yeme içme faaliyetlerinin düzenlendiği bir mekan değil, ulusal kimlik, ekonomi ve bir dünya görüşünü temsil eden kültürel ve ideolojik bir araç olarak incelenmeye değer bir çalışma konusu haline gelmiştir. Gündelik hayat incelemeleri içinde yer alan yemek kültürü ile ilgili çalışmalar bir mikro tarih konusu olarak, makro tarihi anlamamıza, anlamlandırmamıza aracılık eder1. Yüzyıllar boyunca büyük ticari ve kültürel bir kent olan İstanbul, Akdeniz ve Karadeniz'in kesiştiği, ipek ve baharat yollarının buluştuğu bir kavşak noktasıdır. Tarih içinde Hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluklarının başkenti olan İstanbul kültürü, kentte yaşayan değişik etnik toplulukların kültürleri ve gelenekleri ile zenginleşmiştir. Kültürlerarası bu etkileşim, yeme içme alışkanlıklarına da yansımış ve kendine özgü bir 'İstanbul mutfağı' yaratmıştır. Levi Strauss'un 'bir toplumun yemek pişirme yolu, bilincinde olmadan yapılarını tercüme ettiği bir dil gibidir' düşüncesinden hareket ederek bu çalışmada yüzlerce yıl birbirine çok yalan bir coğrafyada yaşamış olan Türk ve Rum kültürlerinde yemek, baharat ve bunlara yüklenen anlamlar, 'Bir Tutam Baharat' Filmi aracılığıyla, yapısalcı bir yaklaşımla çözümlenecektir. Bu çalışma sırasında, iki kültürü etkileyen, siyasal ve sosyal koşullar yemek kültürü üzerinden; mekanlar, diyaloglar, karakterler ile filmin söylemi, metin analizi tekniği kullanılarak incelenecektir.

Özet İngilizce :

Dining and drinking rituals take an important part of our lives. In many cultures 'kitchen' is not only a cooking location but also is1 a study subject for cultural and ideological means that represents national identity and philosophy of life. Food culture studies that take place in daily life studies as a micro history subject enables us to signify and understand the macro history. Istanbul has always been a junction point for trade and culture. As capital city of Byzantium and Ottoman empires, İstanbul has a rich culture that enriched by traditions and cultures of different ethnical communities. This intercultural interaction affected cooking and dining habits and created a specific 'İstanbul cuisine'. Taking Levi Strauss' statement 'a society's cooking style is like their language that unconsciously translate their structures' as a starting point, this paper aims to analyze the movie 'Bir Tutam Baharat' for food, spice and meanings of these in Turkish and Greek cultures, using structuralist approach. In this analysis, in the light of the political and social conditions that affected two these cultures, spaces, characters and dialogues and discourse will be analyzed by text analysis technique.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :