Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi teknolojileri dünyasına giriş: gençliğin msn kullanımı

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Bilişim Anabilimdalı1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yeni iletişim teknolojileri, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu teknolojilerin kullanımı ile geçmiş zamanlardan gelen iletişim teknikleri ve özellikleri de değişmiştir. Bu değişim, daha çok gençler olmak üzere, toplumun her kesimini ve her yaş grubunu etkisi altına almıştır. Günümüzün bu iletişim ortamı, farklı iletişim teknikleri üzerinde yeni toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Bunlardan birisi, dünyada ve Türkiye'de sıklıkla kullanılan en etkili sohbet araçlarından birisi olan MSN'dir. Gençler MSN üzerinden birbirleriyle sohbet ederken, dosya, görüntü ve ses paylaşımını sağlayabilmekte, anında iletişim kurabilmektedirler.Bu program, hızlı, görsel, ücretsiz olması ve etkili iletişimi sağlaması nedeniyle çok kullanılmaktadır. Çağımızda MSN her yaş grubuna hitap edebilen ve mekan sınırlarının aşıldığı iletişim biçimi olmuştur. Bu çalışmada; sosyo‐demografik değişkenlerin, gençlerin MSN kullanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.Araştırma; gelir düzeyi farklı İzmir ilinin üç bölgesinde rastgele seçilen internet kafelerin MSN kullanan gençlerini dikkate alan bir 'amaçlı örnekleme' üzerinde gerçekleştirilmiştir. Alsancak, Gaziemir ve Çamdibi semtlerinden gençlerin eşit sayılarda örnekleme girmesi sağlanmıştır. Toplam 150 kişi üzerinde uygulanan anket tekniği yoluyla veriler elde edilmiştir. Bu çalışmada; MSN Messenger programının gençlerin sosyal yaşamları üzerindeki öneminin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler yerleşim yerinin MSN kullanımı üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Hem sosyo‐ekonomik düzeyi düşük hem de yüksek bölgeler de yaşayan gençler, çeşitli gereksinimleri için yoğun MSN kullanma eğilimi göstermekte ancak yönelim nedenleri değişmektedir. Yaşla birlikte MSN'nin gündelik yaşamdaki yeri daha önemli hale gelmektedir. Eğitim düzeyi de benzer biçimde kullanım sıklığını artırmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The new communication technologies today, have an important place in our lives. Together with the usage of these technologies, the traditional communication techniques and features have also changed. These changes are affected on different social fields and every age group of the society especially youth. The communication milieu of today resulted as the new social relations being developed over various communication techniques. One of these is one of the most effective chat tools used in Turkey and in the world: MSN. Young people can communicate instantly and share files and media while chatting with each other over MSN. This program is widely used as it is fast, visual, and free of charge and provides effective communication. In our age, MSN has become the communication type which serves every age group and goes beyond the limits of location. In this study, the effects of socio‐demographic variables on the MSN usage of the youth are examined. The research is performed with intentional sampling method, on MSN using youth in randomly selected internet cafes in 3 regions of Izmir with different income level. Young people from Alsancak, Gaziemir and Çamdibi localities were made to enter samplings in equal numbers. Data was obtained by survey method that was applied on totally 150 people. In this study, the importance of MSN Messenger program on the social lives of the youth was aimed. The obtained data shows that the residence is important on MSN usage. Youth in both low and high socio‐economical levels tend to use MSN intensively for various needs but their tendency reasons are different. The place of MSN in everyday life becomes more important with the increasing age. Similarly, the education level also increases the usage frequency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :