Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim fonksiyonlarının uygulandığı alanlarda ortaya çıkan hata değerlerinin oluşturduğu yeni ilişkilerin panel veri modelleri ile irdelenmesi

Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi, İİBF-Uluslararası Ticaret Bölümü1, Okan Üniversitesi, İİBF- Bankacılık ve Finans Bölümü2
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Şirketlerde verilen kararların getireceği sonuçların farklı olması bazen şirketleri zarara veya sıkıntılara sokmaktadır. Bunun tersi de olmaktadır. Verilen kararlar şirketi olumlu bir sahaya veya çok kârlı bir noktaya getirmektedir. Yönetim fonksiyonları olarak ele alınan, yönetme, koordinasyon, örgütleme, kontrol ve denetim ile ilgili bütün kararların sonuçları şirketlerde analiz edilmemektedir. Bu çalışmada yönetim fonksiyonlarına ait karar beklentileri ile gerçekleşmeler arasındaki ilişki test edilmiştir. Hataların oluşturduğu alanlar yönetim alanları olarak kabul edilmiştir. Holding yapısı içerisinde faaliyet gösteren 8 şirketin verileri bir bütünün parçaları olduğundan şirketlere ait panel veri kullanılmıştır. Çalışmada 1999-2008 arasında 8 bağlı şirkete ait finansal değişkenler kullanılarak panel regresyon analizi yapılmıştır. Holdingin net satışlarının belirleyenlerini bulmak üzere yapılan analizde net satışlar üzerinde personel giderlerinin etkisi büyük olmasına karşılık malzeme maliyeti değişkenlerinin etkisi çok sınırlı kalmıştır. Ayrıca şirket kârlılığının belirleyenleri araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre şirket kârlılığında personel giderlerinin diğer değişkenlere göre görece etkisi büyük olmasına karşılık malzeme maliyetleri değişkeninin katsayısı çok küçük bulunmuştur. Son olarak net satışlar ile şirket kârları arasındaki pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu da büyük şirketlerin daha çok kâr elde şansına sahip olduğunu gösteriyor. Bu bulgu bize şirketlerin birleşme yoluyla büyümeleri durumunda kârlılıklarını arttırabileceklerini gösteriyor.

Özet İngilizce :

Since the results of the decisions made in the companies could be different, this causes loss for the company or problems for them. The reverse of this happens as well. The decisions made could bring the company in a positive area or in a very profitable position. The results of the decisions about management, coordination, organise, control and supervision which are considered as management function are not investigated in the companies. In this study the relationship between realizations and expectations about management function is tested. The area composed of errors are considered as management areas. Since the data belonging to the companies operating under the holding are a component of a whole, panel data of the companies are used. Panel regression analysis is undertaken using the financial variables of 8 companies between 1999 and 2008 in the research. In our analyses made in order to investigate the determinants of net sales it is found that personal expenses have a great impact whereas cost of material variable has a limited effect on net sales. Also, the profitability of the companies is investigated. According to research results sales it is found that personal expenses have a small coefficient whereas cost of material variable has a relatively greater effect on net sales than the other variables. Finally, it is found that there is a positive and significant relationship between the net sales and the profitability of the companies. It shows us that bigger companies have a higher probability of obtaining more profits. This finding shows us that companies could increase their profitability in case companies grow due to mergers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :