Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yarıparametrik kısmi doğrusal panel veri modelleriyle uluslar arası göç

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Yarı parametrik panel veri modelleri parametrik ve parametrik olmayan modelleri bir araya getiren; bir kısmı parametrik bir kısmı ise parametrik olmayan modellerdir. Yarı parametrik modeller parametrik olmayan modellere göre m(x) hakkında daha çok varsayıma sahiptir fakat parametrik modelden daha az kısıtlayıcıdır. Bundan dolayı parametrik olmayan tahmine göre tahminlerin boyut sorununu azaltarak daha doğru tahminlerin elde edilmesine ve fonksiyonel biçime daha fazla esneklik tanıyarak parametrik modellere göre daha az model kurma hatası riskiyle karşılaşılır. Göç araştırmaları uluslar arası göç üzerinde etkisi bulunan birçok değişken ortaya koymuşlardır. Amacımız rassal ve sabit etkili kısmi doğrusal panel veri modelleri ile ele aldığımız temel makro ekonomik değişkenlerin uluslararası göç trendi üzerindeki etkisini incelemektir.

Özet İngilizce :

Semiparametric panel data models combines parametric and nonparametric methods in such a way that one part of this approach is parametric and while the other part remains nonparametric. Semiparametric models depend more heavily upon some assumptions than nonparametric models do but they are less restrictive than parametric models. Therefore this method is supposed to reduce the curse of dimensionality problem of nonparametric estimates and obtains more accurate estimates. On the other hand by allowing more flexibility in setting up a model in semiparametric models, one has less risk of error in model building than dealing with parametric models. Migration studies have demonstrated that many variables affect international migration. In this study, our goal is to examine the factors that have some impact on international migration by using some basic macro economic variables which we have considered with random and fixed effect partially linear panel data models.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :