Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de çalışan kadınların çocuk bakım tercihleri

Yazar kurumları :
Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.1, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuk bakımı endüstrisi, son yıllarda küçük çocuk sahibi olan annelerin iş gücüne artan katılımlarının bir sonucu olarak hızla büyümüştür. Çocuk bakımı endüstrisi büyüdükçe, kamunun dikkati kalite, maliyet, yararlılık gibi faktörlere çevrilmektedir. Bu nedenle çocuk bakımının sağlanmasında devletin ve ailenin rolü önem taşımaktadır (Blau ve Robins,1988: 374). Çocuk bakımına artan bu ilgiyle beraber, dünyada bugüne kadar küçük çocuklu annelerin çalışarak çocuk bakımı yaptırmalarıyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları Heckman (1974), Connely (1992), Kimmel (1995), Powel (1997, 1998) ve Averett, Peters ve Waldman (1997) sayılabilir. Çocuk bakımı literatüründeki çalışmaların bir bölümü ise kadının işgücü arzı ile çocuk bakımı tercihi kararlarını birleşik tahmin etmiştir. Bu çalışmalardan bazıları, Blau ve Robins (1988), Michalopoulos, Robins ve Garfinkel (1992), Ribar (1992,1995), Kimmel (1995,1998), Clevend, Gunderson ve Hyatt (1996)'dır. Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA–1998) anketi ham verilerini kullanarak, Türkiye genelinde, 5 yaş ve altı çocuk sahibi olan evlenmiş çalışan kadınların çocuk bakım tercihlerini etkileyen faktörleri multinomial logit model ile tahmin etmek ve politik yorumlarda bulunmaktır.

Özet İngilizce :

Child care industry has progressively became more important in recent years as a result of increase in participation of mothers having young children in labour market. As child care industry expands, public opinion pays attention to the factors such as quality, cost, usefulness . Therefore, the role of the state and family is important on providing child care (Blau ve Robins,1988: 374). With gradually increasing concern to child care, until now, there have been several studies about working mothers' having young children care in the world. Some of these studies have been done by Heckman (1974), Connely (1992), Kimmel (1995), Powel (1997, 1998) and Averett, Peters and Waldman (1997). Some part of studies on child care literature has considered women decision on women labour supply and child care preference as United. Some of these studies are Blau and Robins (1988), Michalopoulos, Robins and Garfinkel (1992), Ribar (1992,1995), Kimmel (1995,1998), Clevend, Gunderson and Hyatt (1996). The aim of this study is, by using raw data of 1998 Turkish Population and Health Search survey of Hacattepe Institute of Population Studies, estimating the factors which affect child care preference of married working women having children being five years old and younger with multinomial logit model and making political interpretation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :