Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticari ve finansal dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: türkiye üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ticari ve finansal dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla 1990:1-2006:4 dönemi için, ticari ve finansal dışa açıklık oranları ile ekonomik büyüme oranı arasındaki ilişkiler, çok değişkenli eş-bütünleşme analizi, hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri ve vektör hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde ekonomik büyüme ticari açıklıktan pozitif, finansal açıklıktan negatif olarak etkilenmektedir. Hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri, ticari ve finansal açıklık ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedenselliğin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, ticari açıklıktan finansal açıklığa doğru tek yönlü nedenselliğin bulunduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate the relationship between trade and financial openness and economic growth in Turkey. For this purpose for the period of 1990:1-2006:4, the relationships between trade and financial openness rates and real economic growth rate are analyzed econometrically by employing multivariate cointegration analysis, error correction-augmented Granger causality tests and vector error correction model. According to the results, economic growth is positively effected by trade openness, and negatively by financial openness in the long run. Error correction-augmented Granger causality tests show that there is bi-directional causality between trade and financial openness and economic growth. Furthermore, it is observed that one-directional causality exists from trade openness to financial openness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :