Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin öğretim üyesini değerlendirmesine ait bir uygulama

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin öğretmen verimliliğini değerlendirmeleri aslında öğrencilerin öğretmenlerin sınıf içi genel durumları hakkındaki görüşleridir.Bu çalışmanın amacı,öğretim üyesinin verimliliğine öğrencilerin bakış açılarını dikkate alan faktörlerin yapısını ve sayısını belirlemektir.Kullanılan veriler 2003-2004 Öğretim Yılında İ.Ü.İktisat Fakültesi'nin 193 lisans öğrencisinin "Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketi"nin sonuçlarını kapsar. Ankette yer alan 18 soru 1'den 5'e kadar numaralandırılmıştır. Öğrencilerin öğretim üyesinin verimliliğini ölçen bu sorulara faktör analizi tekniği uygulanmıştır. Faktör analizi uygulamasının ilk kısmında, özdeğerleri 1'e eşit veya 1'den büyük olan 5 faktör belirlenmiştir. Analizin ikinci kısmında, öğretim üyesi ile ilgili 11 soru ayrı olarak değerlendirilmiş ve 2 faktör elde edilmiştir.Bu çalışmanın sonucu, eğitimcilere öğrencilerin öğretmenlere bakış açılarını tanımalarına yardımcı olacaktır.

Özet İngilizce :

Student evaluations of teacher effectiveness are actually a result of the students' perceptions about teacher's general behavior in the class. The purpose of this study is to determine the number and nature of factors which account for student perceptions of university teacher effectiveness. The sample used consists of the responses of 193 undergraduate students to the "Teacher Evaluation Questionnaire" at the Economy Faculty during the 2003-2004 Academic Year. The 18 questions of the questionnaire were measured on a scale from 1 through 5. A factor analysis technique was performed on the survey questions which measured the students'evaluations of the effectiveness of university teacher. In the first part of application of factor analysis, 5 factors were identified as having eigenvalues greater than or equal to one. In the second part, 11 questions related with the university teacher were analyzed and 2 factors were obtained. The result of this study should help educators to recognize the student perceptions to teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :