Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Strategies used in translation of interlingual subtitling (english to persian)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Islamic Azad University1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

This study was an attempt to identify the interlingual strategies in English to Persian subtitling and to determine their frequency. Contrary to most countries, subtitling is a new field in Iran. The study, a corpus-based, comparative, descriptive, non-judgmental analysis of English-Persian parallel corpus, comprised English audio scripts of movies in different genres with Persian subtitles. The theoretical framework was based on Gottlieb‟s (1992) classification. The results indicated that all strategies proposed by Gottlieb were applicable to the corpus with some degree of variation in distribution among different film genres. The most frequently used strategy was transfer at 54.06%; the least frequently used strategies were transcription and decimation both at 0.81% respectively. In the final stage the researcher concluded that film genre played a crucial role in the variation of used strategy which can be of great use value for decision makers to include this issue in training of future subtitlers and also academic training of translators.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada İngilizce‟den Farsça‟ya yapılan altyazı çevirilerinde uygulanan dillerarası stratejiler ve bunların kullanım sıklığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Birçok ülkenin aksine, altyazı çevirisi İran‟da yeni bir alandır. Bütünceye dayalı, betimleyici, karşılaştırmalı ve önyargısız bir analiz içeren bu çalışmada, farklı türlerde filmlerin İngilizce ses kayıtlarıyla Farsça altyazıları karşılaştırılmıştır. Kuramsal çerçeve olarak, Gottlieb‟in (1992) sınıflandırmasından yola çıkılmıştır. Elde edilen sonuçlar, dağılımları açısından film türlerine göre belirli bir ölçüde farklılık göstermekle birlikte, Gottlieb‟in öne sürdüğü tüm stratejilerin, bu çalışmadaki bütünceye uygulanabileceğini ortaya koymuştur. En sık kullanılan strateji %54.06 ile aktarım, en az kullanılan stratejiler ise %0.81 ile çevriyazı ve örnek seyreltme (desimasyon) stratejileridir. Yapılan değerlendirmede, film türünün kullanılan stratejilerin seçiminde önemli payı olduğu ortaya konmuş, bu sonucun altyazı çevirmenliği eğitiminde ve akademik çeviri eğitiminde gözetilmesinin büyük yararı olacağı sonucuna varılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :