Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analysis of adrian adams french translation of les soleils des indépendances into english

Yazar kurumları :
University of Ado Ekiti1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Translating African literary texts into French is always a challenge to literary translators because of the aesthetic and expressive values of this literature. This paper analyses the challenges faced by Adrian Adams in the transfer of textual and contextual concepts such as transposition, polysemy from one colonial, European language into another in the context of African literature. Different samples from the original and the translated version are analysed to show the translator's level of loyalty to the original and the translated text. The comparative analysis of the source and the target texts reveal that full translation equivalence is achievable through proper understanding of the linguistic and cultural features of Les Soleils des Indépendances. The paper concludes that the translation of African literary texts should be carried out through adequate knowledge of African language and culture so as to take into account cultural, linguistic and philosophical world-view of the original text in the target text.

Özet İngilizce :

Afrika yazınına ait bir metni Fransızcaya çevirmek, bu yazın geleneğinin estetik ve anlatımsal değerlerinden dolayı yazın çevirmenleri açısından her zaman zorlayıcı olmuştur. Bu yazıda, Adrian Adams'ın, Afrika yazını bağlamında sömürgeci bir Avrupa dilinden diğerine, yer değiştirme, çok anlamlılık gibi metinsel ve bağlamsal kavramların aktarımında karşılaştığı zorluklar ele alınmaktadır. Özgün ve çeviri metinlerden alınan farklı örnekler incelenerek çevirmenin erek ve kaynak metne olan bağlılığı belirlenmeye çalışılmıştır. Kaynak ve erek metnin karşılaştırmalı çözümlemesi, kaynak ve erek metin arasında tam eşdeğerliğin, Les Soleils des Indépendances'in dilsel ve kültürel özelliklerinin doğru anlaşılmasıyla başarılabileceğini ortaya koymuştur. Bu yazıda, özgün metne ait kültürel, dilsel ve felsefi dünya görüşünün erek metne yansıtılabilmesi için Afrika yazın metinleri çevirisinde Afrika dili ve kültürü konusunda yeterli bilgiye sahip olunması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :