Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının kıyaslama uygulamaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
225
DOI :
Özet Türkçe :

Kıyaslama, şirketlerin ulusal ve küresel pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmalarını sağlayan, stratejik yönetim sürecinin başarısını artıran bir yönetim aracıdır. Bu araştırmanın amaçları, 2006 yılının İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun fonksiyonlarına ve süreçlerine ilişkin, örgüt içindeki bölümler arasında, sektördeki rakiplerle ve sektör dışı şirketlerle kıyaslama gerçekleştirme düzeylerini belirlemek; bu şirketlerin kıyaslama uygulamaları arasında farklılık olup, olmadığını analiz etmektir. Çalışmada, Türkiye’deki başlıca sanayi kuruluşlarının ulusal ve küresel rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri için kıyaslama yapmalarının ve bu yönde stratejik yönetim süreçlerini şekillendirmelerinin öneminin altı çizilmektedir. Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma verilerine frekans dağılımı analizleri ve kikare analizleri uygulanmıştır. Çalışma, kıyaslama alanında özgün olmasının yanı sıra, Türkiye’deki şirketlerin kıyaslamanın önemini kavramları ve örgütlerinde kıyaslama gerçekleştirmeleri yönünde öncü rol oynamaktadır.

Özet İngilizce :

Benchmarking is a management tool which helps companies to obtain competitive advantages in both national and global markets. It also improves the success of strategic management process in companies. The purposes of this study are to determine the benchmarking practices of The First and Second 500 Industrial Enterprises of 2006 in Turkey within organizational departments, with competitors in the same sector and with other companies in different sectors for their functions and processes; and analyze the differences between the benchmarking practices of these companies. This paper highlights the importance of benchmarking to acquire national and global competitive advantages for major industrial enterprises in Turkey. It explains that these companies need to conduct strategic management processes based on their benchmarking practices. The descriptive research method is used in this study. The frequency distribution analyses and chi-square analyses were applied to the data. This study is unique in the benchmarking field. It leads companies to understand the importance of benchmarking and apply benchmarking in their organizations in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :