Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortadoğu’da siyasal modernleşme süreci ve müzakere kültürü

Yazar kurumları :
Maltepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
255
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Ortadoğu’daki uluslararası olaylarda, siyasal modernleşme ile müzakere kültürü arasındaki baglantıları açıklığa kavuşturmayı amaçlar. Ortadogu’da siyasal modernleşme, uluslararası çatışma ve isbirliğinin kültürel eğilimlerini belirliyor. Aynı zamanda, iki veya daha fazla devlet arasında çatışmanın devam etmesi, sadece yüksek önemi haiz konulardaki siyasetin, düşük önemi haiz siyasi konuları belirlemesi değil, aynı zamanda tam tersinin muhtemelen doğru olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, Ortadogu, makro düzeyde ekonomik, mikro düzeyde siyasal göstergeler verir. Diger bir deyişle, Ortadoğu’da müzakere çoğunlukla sözlü, kısmen yazılı bir eylemdir. Böylece, Filistin tarafı için daralan müzakere alanı çatışmacı bir iklim yaratır ve bu iklim onları hiyerarşik ve geri döndürülemez bir gelecege doğru taşır. Daha da ötesinde, bunlar israil tarafına karsı önemli pazarlık parametreleridir

Özet İngilizce :

This article aims to make clear the relationship between the political modernization and negotiation culture in terms of international affairs in the Middle East. Political modernization process in the Middle East determines the cultural trends of international conflict and cooperation. By the same token, while having a conflict or cooperation between two or more states, it means not only high politics determines low politics, but also converse is most likely true. For this reason, Middle East indicates the economic motives in the macro level, and the political motives in the micro level. In other words, negotiation in the Middle East is a mostly verbal, partly written affair. So, the shrinking negotiation area for the Palestinians creates a conflictive climate and that climate carries them about hierarchical and irreversible things to the future of them. Furthermore, those are the important bargaining chips against the Israeli side.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :