KENTSEL MARKALAŞMA SÜRECİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

Günümüzde kentler, çeşitli amaçlar doğrultusunda öne çıkabilmek için kendilerini farklılaştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu farklılaşma gerçeği, markalaşmak ve küresel anlamda rekabetçi markalar yaratmak stratejisi ile desteklenmektedir. Tüm ürün ve hizmetlerde olduğu gibi bu durum, bölgesel kalkınmada büyük role sahip şehirler için de aynen geçerlidir. Bu doğrultuda son zamanlarda ülkesel, bölgesel ya da kentsel yönetimler, yer kimliğinin kendine has bir şekilde dizayn edilmesi ve bu kimliğin belirlenen pazarlara sunularak buralarda tutunmasının sağlanması konusunda çaba göstermektedir. Çünkü bölgesel kalkınmaya faydası olabilmesi için şehirlerin yeniden yapılandırılması, markalanması ve pazarlanması gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada öncelikle araştırma konusu olan kent markalaşması ile ilgili kuramsal çerçeve ve bunun bölgesel anlamda olumlu getirileri incelenmiştir. Çalışma, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ağustos 2007 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve marka danışmanlık firması Brandassist ile yapmış olduğu marka protokolünden yola çıkarak kent markası oluşturma sürecine vurgu yapmaktadır. Bu yüzden çalışmanın uygulama kısmında, kent markası kimliğinin geliştirilmesi sürecinin incelenmesi için Antalya kenti örnek olarak seçilmiştir. Kent marka kimliğinin geliştirilmesi sürecinin aşamalı bir şekilde açıklanarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında masa başı araştırma ve yüz yüze mülakat yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın temel kaynağını markalaşma sürecinin oluşmasını sağlayan aktörlerle yapılan yüz yüze mülakatlar oluşturmaktadır.

Kentsel Markalaşma Süreci: Antalya Örneği