Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi 1
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün küreselleşen dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk işletmeler açısından bir gereklilik haline gelmiştir. Toplumdan aldığını topluma geri vermek ve işletmenin faaliyetlerinde toplum yararını gözetmesi ilkelerine dayanan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetleri en iyi şartlarda pazarda tanıtmaları ve marka imajını güçlendirmeleri açısından önemli bir yere sahiptir. Rakiplerinden farklılaşmak isteyen işletmelerin marka imajlarını da farklılaştırmaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında kurumsal sosyal sorumluluk, farklılık yaratmak için geçerli bir uygulama olarak görülmektedir. Bir marka, toplumsal sorunlara getirdiği çözümler ile marka imajını geliştirebilmekte ve ürettiği ürün ve hizmetlere kattığı ek değer sayesinde benzerleri arasında fark edilebilir hale gelmekte ve daha fazla tercih edilebilir olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluğun, marka imajı yaratmadaki yeri ve önemine değinilmektedir

Özet İngilizce :

Corporate social responsibility has become a necessity for corporations in our globalized world. Corporate social responsibility understanding that depends on giving back what the corporations have taken from the society and looking after the benefit of society in their operations has an important role in introducing the products and services to the market in best ways and in developing their brand images. Corporations that want to be differentiated from their rivals must differentiate their brand images. When considered from this point of view, corporate social responsibility is seen as an effective practice. A brand can enhance its image by proposing the societal issues and it can be distinguishable in its similiar rivals and it can be more preferable by the additional value that it attachs to its products and services. In this context, the role of and the importance of corporate social responsibility in creating brand image will be analysed in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :