Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim etiği ve etik eylem ; « thank you for smoking / sigara içtiğiniz için teşekkürler » filmi örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü1
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

Jürgen Habermas’ın “İletişimsel Eylem Kuramı” çerçevesinde, “Thank You For Smoking / Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler” filmi, temel karakterlerinin meslekleri ve birbirleriyle kurdukları iletişim biçimleri açısından “iletişim etiği” ve “meslek etiği” gibi kavramlar üzerine düşünmemize yol açmaktadır. Filmdeki öznelerin, “araçsal eylemler” ve “stratejik eylemler” ayrımı doğrultusunda görevsel (deontolojik) ve ereksel (teleolojik) etik çerçevesinde okumalarını yapmak mümkündür. Bu makalede iktisadi gereklilikler ve görsel kültürün film boyunca karakterlerin eylemlerinde belirleyici rol oynamasının etik eylem açısından yarattığı çelişkiler irdelenecektir. Bu çalışmayla, filmin başkarakterlerinin meslekleri olan lobicilik ve gazetecilik üzerinden “gösteri toplum”unun iletişim biçimleri hakkında etik tartışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır

Özet İngilizce :

In the framework of “The Theory of Communicative Action” by Jürgen Habermas, the movie “Thank You For Smoking ” gives us an occasion to focus on the concepts like “communication ethics” and “ business ethics“ through the professions of its basic characters and their communication forms. It’s possible to study filmic subjects around the dichotomy of “instrumental actions” and “strategic actions” within the frame of functional (deontological) and teleological ethics. We’ll examine the contradictions about ethical action created by the fact that economical requirements and visul culture are determinants in the actions of protagonists. By this study, I aim to carry out ethical discussions about the communication forms of “show soceity” over lobbying and journalism careers of the protagonists

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :