Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kapsamında meydana gelen değişimler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Makalemiz iki bölümden oluşmaktadır. Makalemizin birinci bölümde; iç kontrol kavramına, amaçlarına ve standartlarına yer verilmiş ve bu standartlar kısaca açıklanmıştır. ikinci bölümde; iç denetim alanındaki yeni yaklaşımlar ve iç denetim kavramının tanımında meydana gelen genişlemeye yer verilmiş, risk, risk denetimi kavramaları tanımlanmış, risk denetimin kapsamı geleneksel muhasebe denetimi ile aralarındaki farkın ne olduguna yer verilmiş, risk denetim raporunun hazırlanması süreci ve raporun içeriği belirtildikten sonra, riske dayalı iç denetimi açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Our article consist of 2 parts. In the first part; the concept, aim and standarts of Internal control are discussed and this standarts are explained. In the second part; new approach about internal auditing and widness of concept of internal auditing are discussed; risk, risk based auditing, difference with general financial auditing and risk based auditing have been described, after determine process of risk auditing report and contents of report, risk based internal auditing in short way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :