Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Global ekonomik kriz ve türk kamu maliyesi

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Global ekonomik kriz subprime mortgage kredilerine bağlı bir uluslararası bankacılık krizidir. Bu krizin temel ekonomik göstergeleri; 2008 ve 2009 yıllarında düşen büyüme hızları ve toplam talep yetersizliği ile enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesi sonucu artan enflasyonist eğilimlerdir. Türkiye 2001 krizi sonrası oldukça sağlamlaştırılmış sermaye yeterlik rasyosuna sahip güçlü bankacılık sistemi, sağlam kamu maliyesi, düşük kamu net dış borcu ve izlediği sıkı disiplinle yoluna devam etmiştir. Bu nedenle Türkiye global bankacılık krizinden kaynaklanmayan, daha çok ulusal nitelikte olan ve düşük büyüme hızı ve çift haneli enflasyon olarak görülen bir kriz yaşamaktadır. Artan petrol fiyatları, yüksek reel faiz ve hızla artan enflasyondan Türk kamu maliyesi belli ölçüde etkilenmektedir ve bu durum, istihdamı, reel sektörü ve tarımsal üreticiyi güçlendirecek bir mali canlandırma paketi ile aşılabilir.

Özet İngilizce :

Global economic crisis is an international banking crisis related to subprime mortgage credits. The basic economic indicators of this crisis are inflationist tendencies as a result of the decrease in growth rate in 2008-2009, inadequacy of aggregate demand and increase in energy and food prices. After 2001 crisis, Turkey proceeds on its way with its strong banking system which has a strengthened capital adequacy ratio, strong public finance, low net public external borrowing and by following tight fiscal discipline. Therefore, Turkey experiences a crisis not because of global banking crisis, but a crisis which has a national character, low growth rate and double-digit inflation. Turkish public finance is affected significantly by increasing oil prices, high real interest rate and rapidly increasing inflation. In such case, a fiscal revitalization package can be used to steam up the employment, real economy and agricultural producers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :