Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına yönelik psikolojik bağlılıkları ile saldırganlıkla ilgili tutumları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına yönelik psikolojik bağlılıkları ile saldırganlığa ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda saldırganlık değişkeni, fiziksel ve sözel olmak üzere iki boyutta incelenirken, psikolojik bağlılık da tek boyutta incelenmiştir. 795 Fenerbahçe taraftarı üzerinde uygulanan anket sonucunda, psikolojik bağlılık ile saldırganlık arasında bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, psikolojik bağlılık ve saldırganlık değişkenleri, demografik değişkenler ile test edilmiş ve sonuçlar araştırma bulgularında belirtilmiştir

Özet İngilizce :

The main object of this study is to reveal the relation between psychological commitment and attitude toward aggression based on data collected from Fenerbahce fans. In this research, aggression variable is investigated in two dimensions: physical and verbal, whereas psychological commitment is only investigated in one dimension. The survey was performed on 795 Fenerbahce fans. The research has shown that there is a relationship between psychological commitment and attitude toward aggression. Additionally, the variables of psychological commitment and attitude toward aggression are tested by demographic variables and the results are explained in findings.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :