Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bullying ve depresyon arasındaki ilişki: kars ilindeki sağlık çalışanlarında bir araştırma correlation between bullying and depresiıon : a research on health persons in kars sebahattin yıldız ve sevda eliş yıldız

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Kafkas Üniversitesi2
Görüntülenme :
256
DOI :
Özet Türkçe :

Kişinin işyerinde sürekli olarak aşağılama, dışlama, alay etme, dedikodu, sürekli eleştiri ve hakaret gibi negatif eylemlerle taciz edilmesinin, cinsel taciz, fiziksel taciz gibi diğer taciz türlerinden daha şiddetli etkilere neden olduğu belirtilmektedir. Mobbing (Yıldırma) veya Bullying (Zorbalık) olarak ifade edilen bu davranış, mağdurların psikolojik dengelerini ve bedensel sağlıklarını tehdit etmesinin yanı sıra örgütsel çıktıları da negatif etkilemektedir. Bu davranış üretkenliği düşürmekte, hastalık nedeni ile işten ayrılmaları ve işgücü devir hızını arttırabilmektedir. Araştırmalar mağdurların anksiyete, depresyon, alınganlık ve kendinden nefret etme gibi şiddetli psikolojik semptomlar bildirdiklerini göstermektedir Araştırmada sağlık personelinin bullyinge maruz kalma düzeyi belirlenmiş ve maruz kalanların depresyon düzeyleri incelenmiştir. Bullying mağdurlarının büyük oranda depresyon yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is emphasized that disturbing with nagative activity as well as continuous insult, to exclude, jesting, gossip, enduring criticism and aspersion for a person cause deep effect more than disturbing with sexual harrasment and physical harrasment. This behaviour called Mobbing and Bullying threaten psychological balance and physical health of victim and affect negatively organizational input. This behaviour decrease productivity and increase severance and turn over. Research is indicated that victim is subject to psychological symptoms as anxiety, depression, susceptibility and self despise. This research determine what level health person is subject to bullying ve what level victims face depression. It is determined victims to bullying experience more level of depression

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :