Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi sistemleri perspektifinden kurumsal kaynak planlaması: etkiler ve değerler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Bilginin işletmeler içindeki değişen rolü, bilgi sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinin isletmecilik kavramlarına yaptığı etkiyi artırmaktadır.İşletmecilik kavramları isletmelerin değişen is görme şekillerini ve iş akışlarını tanımlayacak şekilde ortaya çıkmaktadır. Kurumsal sistemler, kaynak optimizasyonu ile birleserek kurumsal kaynak planlaması bakıs açısını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin entegrasyonu için ihtiyaç duyulan, bilginin teknik ve teknolojik özellikleri açıklanmaktadır. Bu altyapı üzerinde yer alacak kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin is süreçlerine etkileri tartısılmaktadır. İşletmelerin rekabet avantajlarını artıran bu kurumsal sistemlerin ortaya çıkardığı değerler ve önemli özellikler de bu çalışmanın konularındandır.

 

Özet İngilizce :

The changing role of information in the enterprise increase the impact of information systems and information technologies on business concepts. Business concepts are formed with description of changing work flows and business processes of enterprises. Enterprise systems are combining with resource optimization together and establishing enterprise resource planning perspective. Technical and technological properties of information, which are needed for integration of enterprise resource planning systems, are described in this paper. Impacts of enterprise resource planning systems on this architecture are discussing. Values and important properties are developed by these enterprise systems which are increasing competition advantages of firms, are subjects of this paper.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :