Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasa koyan erk ve anayasa değişikliklerinin sınırları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
232
DOI :
Özet Türkçe :

Devlet için bir düzen oluşturmak ve toplum için sarsılmaz bir istikrar kaynağı olmak fonksiyonunu pekiştirmek için Anayasalarda değiştirilemez ya da ebedi kurallara yer verilir. Sonsuzluk güvencesinin Anayasada yer almasıyla, zımnen bu kuralın kendisinin değiştirilemez olduğu şart koşulmuş ve Anayasa koyucu ve Anayasayı değiştiren yasama organı ayırımı ile bu organlar arasındaki hiyerarşi yazılı olmayan bir şekilde normlandırılmıştır Diğer yandan Anayasanın istikrarı durağanlıkla karıştırılmamalıdır. Anayasa sadece bugünün değil geleceğin de gereksinmelerini karşılayabilmelidir. Parlamentoların tereddütle karşılanacak karmaşık siyasal reform girişimlerine gerek kalmadan Anayasa Mahkemelerinin yapacakları yorumlarla bu tür sorunlara çözüm getirilmeleri mümkündür

Özet İngilizce :

Constitutions have unamendable or perpetual provisions in order to strengthen its function on defining the nature and extent of government and providing stability for the society. Eternity (entrenchment) clause in the Constitution has an implicit understanding indicates that the clause is unamendable. There is an unwritten difference and hierarchy between constituent power and the legislative branch which amends the constitution. On the other hand it is important not to confuse the stability of the Constitution with constitutional stagnation. A constitution should meet the needs of today and the future. It is possible to solve these problems by the reviews of Constitutional Courts without any need for complicated political reforms made by the Parliments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :