Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alacak rehninin teminat altına alınan alacak ve rehin yükü bakımından kapsamı

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi 1, Bahçeşehir Üniversitesi2
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

Başvurulan ikinci yöntem olan alacak rehni, Türk Hukuku’nda Medeni Kanun’un taşınır rehni bölümünde 954 ile 961. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Hak rehninin bir türü olan alacak rehninin hukuki niteliği doktrinde ayni hakların sadece eşyalar üzerinde kurulabileceği kabul edildiğinden tartışmalıdır. Bu tartışmanın temelini, alacak gibi gayri maddi varlıkların hukuken esya sayılıp sayılamayacağı sorusu yer almaktadır. Alacak rehnini sınırlı ayni hak ve dolayısıyla mutlak hak olarak nitelendiren görüs ile alacak rehnini sınırlı ayni hak olarak nitelendirmeyen görüs mevcut görüşlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

“Pledge on credits” which is the second mean of security for credits after mortgage in practice, has gained importance with the establishment of the stanbul Stock Exchange. It is regulated in Turkish Civil Code under the title “Pledge on Movable Things” in articles 954 -961. There is a discussion in doctrine about the legal attribute of pledge on credits, as a category of pledge on rights because it is defended that real rights can only be attached to properties. Thus, the question that constitutes the origin of this discussion is whether “intangible moveables like credits can be considered as a actual property”. There are two views on this subject : the first one qualifies pledge on credits as a limited real right, the second one does not.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :