Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demografik değişkenler ve dizi türünün dizi tanıtım mecralarına etkisi üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi1
Görüntülenme :
251
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de son dönemde ciddi seviyede ivme kazanan dizi sektörü, 50’den fazla ülkeye dizi ihracatı gerçekleştirerek sektörünün ve dolayısıyla ilişkili diğer sektörlerin de gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak senaryolar, oyuncuların yeteneği ve ünü, sahne, dekor, kostüm, tasarım ve yayın saati gibi birçok değişkeni göz önünde bulundurduğu gözlenen dizi ekibi dizilerin yayından kaldırılması durumu ile karşılaşmaktadırlar. Bu açıdan uzun süre yayında kalan ve ciddi oranda izleyici reytingi alan dizilerin oluşması ile ihracat potansiyelinin de gelişeceği düşünüldüğünde, dizi pazarlanması açısından tanıtımın gerekliliği ortadadır. Bu araştırmanın amacı; izleyicilerin karşılaştıkları dizi tanıtım mecralarının neler olduğunu ortaya koyarak, onların sosyo-demografik özellikleri, izledikleri dizi türleri ve karşılaştıkları dizi tanıtım mecraları arasında ne gibi farklılıklar olduğunu belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilen saha araştırmasında, izleyicilerin karşılaştıkları dizi tanıtım mecraları ortaya koyularak; cinsiyet, yaş ve eğitim durumu ile izlenen dizi türleri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde izleyicilerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu ile karşılaştıkları dizi tanıtım mecralarının bazıları arasında anlamlı farklılık vardır

Özet İngilizce :

TV series sector in Turkey gained momentum in recent years. By the exportation of TV series to more than 50 countries, the sector itself has developed and contributed to the associated sectors as well. However, the team of TV series are often faced with the situation of discontinuing based on many variables such as the scenario, the players' ability and reputation, scene, scenery, costumes, design and the broadcast time. In this respect, generating TV series that airs for many seasons and have high viewing ratings will improve the potential of its exportation in the sector. Therefore, in terms of the promotion of TV series, necessity of the marketing becomes clear. The aim of this study is to reveal the promotion channels and to find out the differences between the types of TV Series preferences according to the socio-demographic characteristics and promotion channels that the targeted viewers are exposed to. The field work was conducted to achieve the goals of the study revealed the most common promotion channels and a significant difference was found between the types of the TV series watched with the gender, age and education level of the viewers. Accordingly, there are some significant differences between viewers' gender, age, education and the promotion channel encountered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :