Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Bilimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik kavramının örgütler açısından önemi: bir literatür taraması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı kişilik konusunun örgütler açısından önemini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda ilk olarak kişilik kavramı ana hatlarıyla ele alınmış ve kişiliği etkileyen faktörler ve kişilik kavramının özellikleri üzerine durulmuştur. Daha sonra kişilik kavramının örgütler açısından önemi incelenmiştir. Bu bağlamda kişiliğin örgütler açısından önemi sırasıyla; işe alım, çalışan davranışlarını anlama ve belirli örgütsel değişkenler ile kişiliğin ilişkisi olmak üzere üç boyut üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmada işe alım, çalışan davranışlarını anlama ve çeşitli örgütsel değişkenler açısından çalışan kişiliğinin önemi, ilgili literatür taranarak ortaya konulmuştur. Çalışma sonunda araştırmacılar ve örgütler için uygulama ve araştırma konuları hususlarında öneriler ileri sürülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the importance of personality theme in terms of organizations. In this regard first the concept of personality was explained generally and focused on the factors affecting personality and the characteristics of the concept of personality. Then, the importance of personality for organizations was examined. In this context, the importance of personality in terms of organization was evaluated over three dimensions which are respectively; recruitment, understanding employee behavior and personality and specific organizational variables relations. In the study the importance of personality in terms of recruitment, understanding employee behavior and various organizational variables has been revealed through the relevant literature. At the end of the study, some recommendations were suggested for researchers and organizations regarded with research areas and practices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :