Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asıl ve alt işveren çalışanlarının iş memnuniyeti algılarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma: yalova belediyesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile birlikte yayılan neo-liberal politikalar nedeniyle hem kamuda hem de özel sektörde alt işveren uygulamaları artmaktadır. Alt işverenler ise, daha çok sendikasız işçi çalıştırarak emekten maliyet indirimleri ve rekabet avantajı elde etmektedirler. Ancak, bu durum, çalışanlara kurum içinde ayrımcılık yapılmasına neden olmakta ve çalışanların bazı sosyal ve psikolojik sorunlar yaşamasına yol açmaktadır. Böylece, çalışanların kurumdan beklentileri farklılaşmakta, motivasyon ve iş tatmini düzeyleri değişmektedir. Genelde alt işverene bağlı çalışanların sendikal haklarının olmaması, onları gelir ve iş güvencesi açısından olumsuzluklara açık hale getirmektedir. Özellikle, alt işveren uygulamalarının belediyelerde yaygın olarak yer alması, belediye çalışanlarını sendikalı, sendikasız, asıl işverene bağlı, alt işverene bağlı çalışanlar olarak ayırmış, ekonomik ve sosyal haklar açısından da farklılaştırmıştır. Bu çalışmada, Yalova Belediyesi çalışanlarının bu bağlamda memnuniyet düzeyleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The subcontractor practices on both in public and private sectors have been increasing because of Neo-liberal policies that have been spreading together with globalization. Subcontractors have been obtaining competitive advantages and cost reductions by employing non-unionized workers. With these practices, some discriminations and differences are seen related to workers in the organization, also some social and physiological problems are observed between workers. Thus, the expectations of the workers are differentiated and the level of motivations and job satisfactions of the workers are changed. Because, the workers, who work under subcontractors and have no membership of a trade union, are subjected to some negatives such as the lack of income and job security. Especially, with the spreading of the subcontractor applications in municipalities, municipality workers are divided into some groups such as those who are members of trade unions and those who are not, and those who work for the main contractor and subcontractor. Also, the rights of workers are differentiated in terms of social and economics. In this context, the workers' satisfaction level of Yalova Municipality in terms of the discriminations and differentiations is going to be studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :