Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim dışı örgütlerde üyelerin kararsüreçlerine katılımı tittle in english: members' participation to decision making processes in non govermental organizations

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi - İİBF - İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetim dışı örgütlerde üyelerin örgüt içi karar oluşumu süreçlerine katılım isteği ne düzeydedir? Katılım isteği düzeyindeki farklılaşmalar, üyelerin örgüt yaşamına ilişkin öznel algıları ve değerlendirmeleri ile nasıl ilişkilendirilebilir? Çalışmamızda bu soru, seçilmiş sekiz örgütün üyeleriyle yapılan ampirik bir araştırmanın bulguları ışığında irdelendi. Bu örgütler, YDÖ tipi örgütlenmelerin literatürde benimsenen kendine özgü yapısal özelliklerini taşıdıkları için aynı isim altında toplanan yığından ayrıştırılıp seçildi.

Siyasal katılmanın anlamının ve YDÖ’lerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi, çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturdu. Örgüt içi karar oluşumu süreçlerinin demokratikliği, YDÖ tipi örgütlenmenin yapısal özellikleri arasındadır. Örgütlerde karar oluşumu süreçlerinin demokratikliğinin ön koşulu ise üye kitlesinin karar süreçlerine aktif olarak katılmaya hazır olmasıdır.
Araştırma bulgularına göre üye örneklemin % 32’si pasif, % 42.7’si yarı-aktif ve % 27.1’i aktif üye grubundadır. Üyelerin örgüt yaşamı ile ilgili olumlu algıları ve değerlendirmeleri, aktif katılım isteğini yükseltmektedir.

Özet İngilizce :

What is the amptitude of members of NGOs to participate in the decision making processes? How can the differences in the participation amptitude of the members be related with their subjective perceptions and assessments about organizational life? The above given problematique has been analysed depending on the outcomes of the ampiric research carried out among the members of 8 different NGOs that holds the structural characteristics defined in the literature. Theoretic framework of the study involves the debate on the meaning of the political participation and the definition of structural characteristics of the NGOs. Democratic approach to the decision making process forms the very basic structural characteristic of NGO type organisation. What makes the decision making process democratic is the willingness of the members to participate in the process actively.

As a result it has been found that passive members constitute 32% of the sample, semi-active members count for 42.7%, while active members constitute 27.1%, of the sample. It has been found that positive perceptions and positive assessments of the members about the organizational life have an enhancing effect on the will to participate.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :