Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sendikaya bağlılık ölçeğinin (sbö) bir yapısal eşitlik modeli ile geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi: öğretmenler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) yardımıyla öğretmenlerin sendikal bağlılıkları ile sendikalılığın önemine inanmaları, sendikaya sadakatleri, sendikaya karşı sorumlulukları ve sendika için çaba sarf etme konusunda gönüllü olmaları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma 2009 yılında Kütahya (159), İstanbul (74), Eskişehir (62), Bursa (35), İzmir (12) ve Balıkesir (11) illerinde çalışan 353 öğretmene uygulanmıştır. Veriler, Gordon ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilen, Bilgin tarafından Türkçe uyarlama çalışması yapılan "Sendikaya Bağlılık Ölçeği" (SBÖ) ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde LISREL paket programı kullanılarak ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca araştırma sonuçları, öğretmenlerin sendika için çalışmaya gönüllü olmaları, sendikaya sadakatleri ve sendikaya karşı sorumlulukları ile sendikaya bağlılıkları arasındaki ilişkinin pozitif; sendikalılığın önemine inanmaları ile sendikaya bağlılıkları arasındaki ilişkinin ise negatif olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

This study is designed to find out the relationship between teachers' union commitment and willingness to work for the union, union loyalty, belief in unionism, responsibility to the union, through the use of the Structural Equation Model. The research was carried out with 353 teachers, working in Kütahya (159), İstanbul (74), Eskişehir (62), Bursa (35), İzmir (12) and Balıkesir (11), Turkey, in the 2009. The data was collected through "Commitment to the Union Scale", developed by Gordon and colleagues (1980) and adapted to Turkish by Bilgin (2003). These data were analyzed with Second Order Confirmatory Factor Analysis by using the statistical package LISREL. The findings from this study revealed that the scale was valid and reliable. In addition research results revealed that there were positive relationships between teachers' union commitment and willingness to work for the union, union loyalty, belief in unionism, and responsibility to the union of teachers. However, there were negative relationships between the teachers' union commitment and belief in unionism.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :