Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ş sağlığı ve güvenliği’nde yeni dönem: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu (isgk)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

To prevent occupational accidents and occupational diseases and to bring lasting solutions to the problems in the field of OSH, ISGK No.6331 has been prepared in accordance with EU standards and ILO was promulgated in the Official Gazette on 06/30/2012. Thus, OSH field is regulated by a special law instead of subsidiary regulations which were respected as attachment to the Labor Code. In this study, the general principles of the Law No.6331 werw examined and innovative thoughts which interest all parties of working life were attempted to be explained. The law was prepared on the basis of proactive approach by considering all fields of activities and all employees from both public and private sector. And was shaped on a large extent upon the bligations of the employer. Limit of 50 workers from assignments of OH&S professionals was remowed government support was mentioned fort he first time in performing these services. A participatory approach has been adopted which includes the participation of employees on the opinions.
As well as the positive arrangements brought out, it is considered that İSGK .will cause application issues regarding the assignment of OH&S professionals, the provisioning of professional independencies, fulfillment of obligations of employers, operation of governance function and the cases which are left to be noticed in further regulations.

Özet İngilizce :

İş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek ve İSG alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirmek amacıyla, AB ve ILO normlarına uygun olarak hazırlanan 6331 sayılı İSGK 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece yıllardır İş Kanunu’nun eki olarak çıkarılan ikincil mevzuatlarla yürütülen İSG alanı ilk defa özel bir kanun ile düzenlenmiştir. Bu çalışmada, 6331 sayılı Kanun genel esasları ile ele alınmış ve Kanunla getirilen ve çalışma hayatının taraflarını ilgilendiren yenilikler üzerine düşünceler açıklanmaya çalışılmıştır. Kamu ve özel sektör olmak üzere tüm faaliyet alanlarını ve tüm çalışanları kapsayan kanun,
proaktif yaklaşımı esas alarak hazırlanmış, büyük ölçüde işveren yükümlülükleri üzerine şekillenmiştir. İşyerlerinde İSG profesyonellerinin görevlendirilmesinde 50 işçi sınırı kaldırılmış, bu hizmetlerin yerine getirilmesinde ilk kez devlet desteğinden söz edilmiştir. Çalışanların görüşlerinin alınmasına yer veren katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Getirilen olumlu düzenlemelerin yanı sıra İSGK’nun, İSG profesyonellerinin görevlendirilmesinde, mesleki bağımsızlıklarının sağlanmasında, işveren yükümlülüklerinin ifasında, denetim sisteminin işleyişinde ve diğer pek çok konunun yönetmeliklere bırakılması dolayısıyla uygulama sorunları yaratacağı düşünülmektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :