İKTİSADIN GİZEMİ, İKTİSADIN GELECEĞİ

“Ekonomi politiğin doğuşu ve gelişimi, siyasetin ve dinselin ötesinde bir özgürleşme arayışı olarak da yorumlanabilir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise iktisat, siyaseti kendine tabi kılarak sahnenin tek egemeni olmuştur. Bu aşamada siyasi yönetimler özellikle finans piyasalarının buyruğuna girmişlerdir. Öte yandan iktisadi düzeyi aşan bunalım giderek ağırlaşmaktadır. Doğanın tahribinin - krizinin, “rasyonalist-prodüktivist” bir tahayyülden, bir kültürden bağımsız, olduğu düşünülemez. Yabancılaşmış ve bir diğerine şiddet uygulayan bireyler aynı şiddeti yabancılaştıkları doğaya da uygulayacaklardır.” Bu aşamada iktisadın perspektifleri sorgulanıp, “iktisat bilimi sosyal gerçekliği algılamakta yeterli midir?” sorusu irdelenmelidir. Tebliğde, iktisat söylemi iktisat felsefesi projeksiyonu ile sorgulanacak, bunalımın yaygınlaşıp derinleşmesi ile ilişkisi araştırılacaktır

İKTİSADIN GİZEMİ, İKTİSADIN GELECEĞİ

THE MYSTERY AND FUTURE OF ECONOMICS Economy can be interpreted as a quest for liberation beyond birth and development of politics, diplomacy and religion. Economy have been a candidate for being the sole master of stage by policy subordinating it since the second half of 20th century. At this stage, political managements were put under the command of markets, concretely speaking finance markets. On the other hand, depression which exceeds economic level is intensified. Destruction-crisis of nature cannot be thought independent from a “rationalistproductive” culture. Individuals who are alienated and commit violence towards each other would commit violence towards nature as well. At this stage, perspectives of economy should be questioned, the question of “Is economics sufficient for perceiving social reality?” should be analyzed. In the statement, economics and its discourse will be discussed in this perspective through projection of philosophy of economics and its relation with diffusion and deepening of depression will be analyzed

Kaynakça

Camus, A. (1984) L’Etranger, Reclam Fremdsprachentexte, Paris.

Debord, G. (1992) La Société du Spectacle, éditions gallimards, Paris.

Dupuy, J. P. (2012) L’avenir de L’économie, Flammarion, Paris.

Durkheim, E. (1979) les formes élémentaires de la vie religieuse, 6e édition, PUF, Paris.

Feuerbach, L. (1992) L’Essence du christianisme, Gallimard, Paris.

Gauchet, M. (2007) La révolution moderne I, Gallimard, Paris.

Gide, C. (2012) Principes d’économie politique, Collection Etudes, Paris.

Heidegger, M. (1962) Chemins qui ne ménent nulle part, Gallimard, Paris. Le monde, 10 Octobre 2011.

Rifkin, J. (2011) Une nouvelle conscience pour un monde en crise, Les Liens Qui

Liberent Editions, Paris. Rousseau, J. J. (2011) Emile, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Sarfati, M. (2011) “Spinoza-Smith ve İktisat Teorisine Bir Eleştiri”, Ercan Eren