Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik dayanıklılığın iş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarındaki rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1, Başkent Üniversitesi2
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, örgütsel psikolojik sermaye yapısı unsurlarından psikolojik dayanıklılık faktörünün, temel örgütsel sonuç değişkenlerinden olan iş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumları üzerindeki rolünün ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın örneklemini 257 banka çalışanı oluşturmaktadır. Anket yöntemi ile verilerin toplandığı araştırmada Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, İş Tatmin ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak Amos 16.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, zorluklar ve problemlerle karşılaşıldığında, başarı elde etmek için kendini toparlama, başarıya odaklanma ve bu yolda amacını sürdürme kapasitesi olarak değerlendirilen psikolojik dayanıklılık faktörünün, örgütsel bağlamda başarı ve performansla ilişkilendirilen temel değişkenlerden iş tatmini (β=0,21; p<0.01) ve örgütsel bağlılık (β=0,13; p<0.01) değişkenleriyle anlamlı ilişkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Söz konusu ilişkilerin örgütsel ortamda yaratabileceği olası sonuçlar tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to discover the role of resilience as an element of organizational psychological capital on job satisfaction and organizational commitment as primary result variables of organizational context. The research sample is composed of 257 bank employees. The data were collected by the survey method with using Resilience Scale, Job Satisfaction Scale and Organizational Commitment Scale. The structural equation modeling was employed for the analysis with using Amos 16.0 statistical program. Results showed that resilience as capacity of bouncing back, focusing the success and sustaining the that away goal to achieve success in the face of difficulties and problems has significant relations with job satisfaction (β=0,21; p<0.01) and organizational commitment (β=0,13; p<0.01) that associated with success and performance in the organizational context. Ultimately the probable results that stated relations may bring are discussed in the organizational context.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :