Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hekimlerin ve hemşirelerin örgütsel bağlılıklarını artırmayı sağlayan faktörler

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel bağlılığın arttırılabilmesi için, bağlılığı etkileyen faktörlerin bilinmesi ve ona uygun önlemlerin alınması büyük önem taşır. Çünkü örgütsel bağlılığı etkileyen çok sayıda faktör vardır; daha kısa zamanda, daha az maliyetle, en iyi sonuca ulaşabilmek için en etkili faktörü/faktörleri saptamak ve buna/bunlara ilişkin düzenlemeler yapmak gerekir. Bu araştırmanın amacı, hekimlerin ve hemşirelerin örgüte bağlılıklarını etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu faktörler dikkate alınarak örgütsel bağlılıklarının artırılması için yapılabilecekler konusunda öneriler sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için Ankara'da 500 yatak ve üzeri büyüklükteki yedi devlet hastanesi ile üç tıp fakültesi hastanesinde çalışan 766 katılımcıdan (411 hekim ve 355 hemşire) elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca hekimlerin ve hemşirelerin örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıklarını en iyi açıklayan faktör ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kıdem, çalışılan kurum ve meslek arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

In order for organizational commitment to be increased, it is vital to know the factors that affect commitment and to take measures accordingly. Because there are numerous factors that affect organizational commitment, it is needed to determine the most effective factor(s) and to set relevant regulations in order to reach the optimum result in shorter time and with less cost. The aim of this study is to determine the factors that affect medical doctors' and nurses' commitment to the organization and to present suggestions on what can be done so as to increase their organizational commitment by considering the factors. With this aim, factor analysis has been applied to the data gathered from 766 participants (411 md.s and 355 nurses) who work at seven public and three medicine faculty hospitals with a capacity of 500 beds+ in Ankara. Also relationships between the best explanatory factor, associated with affective commitment, continuance commitment, and normative commitment of medical doctors and nurses, with some variables such as age, gender, education, seniority, studied institutions, and profession are analyzed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :