Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The relationships between ethical climate and sexual harassment: an empirical study with nurses

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, we have analyzed the relationship between sexual harassment and the ethical climate in healthcare settings. From two Turkish hospitals, 215 nurses have participated in this survey. Findings of this research show that about thirty-fi ve percent of the nurses are victim of sexual harassment. Harassers are both from the inside of the hospitals (like supervisors and co-workers) and outside of the hospitals (like patients and relatives of the patients). Analyses show that low caring ethical climate and high instrumental ethical climate seem to have some negative impacts on sexual harassment behaviors. Consequently, it is necessary and benefi cial that management of these hospitals should support caring and respectful relationships among the stakeholders and take the necessary measurements to stop the harmful consequences. Key Words: Sexual harassment, ethical climate, hospital, nurses.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, cinsel taciz ve etik iklim arasındaki ilişkiyi sağlık sektöründe inceledik. İki Türk hastanesinden 215 hemşire bu araştırmaya katıldı. Araştırma bulguları, hemşirelerin yaklaşık yüzde otuz beşinin cinsel tacizin kurbanı olduğunu göstermektedir. Tacizciler, hem hastanenin içinden (çalışma arkadaşı ve üstler gibi), hem de hastanenin dışından (hastalar ve hasta yakınları gibi) kişilerdir. Analizler, düşük özgeciliğin ve yüksek çıkarcılığın söz konusu olduğu etik iklimlerin, cinsel taciz davranışları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu hastanelerin yönetimlerinin, paydaşlar arasındaki özgeci ve saygılı ilişkileri teşvik etmesi ve olumsuz sonuçları durdurmak için gerekli önlemleri alması yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :