Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rehber öğretmenlerin okul ortamında algıladıkları yıldırma davranışları

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1, Mustafa Mihriban Boysan İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, İstanbul ili Anadolu Yakası devlet ilköğretim okullarında görev yapmakta olan rehber öğretmenlerin okul ortamında algıladıkları yıldırma davranışlarının çok boyutlu incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma İstanbul ili Anadolu Yakası'nda çalışmakta olan 306 rehber öğretmen (217 kadın, 89 erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Abbas Ertürk tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından uyarlanan ilköğretim okullarında çalışan rehber öğretmenlere yönelik yıldırma eylemleri anketi kullanılmıştır. Branş değişkeni açısından dağılımlar incelendiğinde104 (% 34,0)'ü sınıf öğretmeni, 167 (% 54,6)'si branş öğretmenidir. Bu durum branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinden daha çok yıldırma davranışına maruz kaldıklarını göstermektedir. Öte yandan yaş değişkeni incelendiğinde yıldırma davranışları uygulayanların 42 (% 13,7)'si 23-35 yaş grubundan, 123 (% 40,2)'ü 36-48 yaş grubundan, 106 (% 34,6)'sı 49 yaş ve üzeri gruptandır. Bu durum ülkemizde orta yaş grubu öğretmenlerin yıldırma eylemlerine daha çok başvurduklarını göstermektedir. İlköğretim devlet okullarında yıldırma davranışını uygulayanların 139 (% 45,4)'u yönetici, 116 (% 37,9)'sı öğretmen ve 16 (% 5,2)'sı idari personeldir. Yıldırma davranışlarını uygulayanların kurumdaki görev değişkenine bakıldığında, % 45,4 gibi bir oranla en çok yıldırma davranışını okul yöneticilerinin gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this survey is to conduct a multi dimensional study of the mobbing behaviours that are perceived at school environment by guidance counselors who work at the primary public schools. The study was conducted on the 306 primary public school guidance counselors (217 female, 89 male) who work on the Anatolian Side of Istanbul city. The study was applied as a survey model. As the data gathering method, a mobbing questionnaire which is developed by Abbas Ertürk and adopted by the researcher was used. As a result of the survey, according to the gender variable it was observed that the male counselors are less exposed to mobbing behaviours rather then their female colleagues. When it comes to the marital status variable being married, single or to belong to the other category it did not seem to make a huge difference. It was understood that most of the counselors both work at the fi rst and second levels of primary schools alone. Thus, the counselors who have a statistically great percentage work at the two levels at the same time. This group again seems to have perceived the mobbing behaviours most. In terms of age; 41-46 age, 47-52 age, 53 age and the above group. The fi nally investigated variable of work experience points out that the respondents whose work experience is 16-20 years, 21 years and more seems to be less mobbed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :