Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş ahlakının kurumsallaşmasında üst yönetim kademesinin rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Pek çok kişi yönetim literatüründe artan ölçüde dikkat çeken iş ahlakının yeni bir kavram olduğuna inanmaktadır. Oysa iş ahlakına olan ilgi yeni değildir. İş ahlakı konusunda 2000 yıl önce bile yazıların yazıldığı, Çiçero'nun "Nöbetçiler" adlı eserinden anlaşılmaktadır. Fakat son yıllarda rüşvet, içerden öğrenenlerin ticareti, yolsuzluk, adam kayırma, gücü kötüye kullanma, muhasebe hileleri ve finansal skandallar nedeniyle iş ahlakı işletmeler açısından ciddi bir sorun hâline gelmiştir. Özellikle bir ahlaki işletmenin, daha iyi bir imaja sahip olma olasılığı yüksektir. Bu imajın uzun dönemde yüksek kazanç sağlama olasılığı da söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, iş ahlakının kurumsallaşmasında üst yönetimin rolünü incelemektir. Özellikle bu çalışmada ahlak, iş ahlakı, iş ahlakının önemi, küresel ölçekte yöneticilerin ahlaki niyetleri ve iş ahlakının kurumsallaşmasında üst yönetimin rolü ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Even though it has been around more many years, many people believe that business ethics is a recent concept because of increased attention to the topic in management literature. Business ethics was written about even 2,000 years ago – at least since Cicero wrote about the topic in his “On Duties.” Nonetheless, business ethics has become a serious challenge for businesses because of bribery, insider trading, corruption, nepotism, abuse of power, fraud, and financial scandals in recent years. Particularly, an ethical business is more likely to build a good reputation, which is more likely to bring financial rewards over the long term. In this context, the purpose of this study is to examine the role of top management in the institutionalization of business ethics. In particular, it discusses ethics, business ethics, the importance of business ethics, the ethical intentions of managers in global scale, and the role of top management in institutionalization of business ethics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :