Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Science Culture and Sport

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlikli yaşam biçimi davranişlarinin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) öğrenim gören öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve ilişkilendirilmesidir. Çalışmaya Bartın Üniversitesi’nde BESYO öğrenim gören toplam 159 öğrenci (nkız:69, nerkek: 90) gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemede “Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (inaktif, minimum aktif ve HEPA aktif grupları olarak MET yöntemiyle belirlenmiştir) kısa formu kullanılırken, sağlıklı yaşam davranışlarının belirlenmesinde “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” (kendini gerçekleştirme (KG), sağlık sorumluluğu (SS), egzersiz (E), beslenme (B), kişilerarası destek (KD) ve stres yönetimim (SY)) kullanılarak belirlenmiştir. BESYO öğrencileri toplam fiziksel aktivite düzeyi açısından HEPA aktif grupta yer alırken, sağlıklı yaşam biçimi toplam puan açısından da yüksek sayılabilecek bir puana sahip oldukları bulunmuştur. Yapılan Pearson Çarpımlar Moment Korelasyon analizi sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi ile egzersiz (r=.223; p<0.01), sağlık sorumluluğu (r=.236; p<0.01), stres yönetimi (r=.192; p<0.05), kendini gerçekleştirme (r=.173; p<0.05) ve sağlıklı yaşam biçimi davranışı

Özet İngilizce :

The purpose of the present study was to determine and relationship of physical activity level and healthy life style behaviors in physical education students in Bartın University. 159 physical education students (ngirl:69, nboy 90) in Bartın University participated in this study voluntarily. In the study, the short form of International Physical Activity Questionnaire (Their PA levels are categorized as inactive, minimum active and HEPA active by using MET method) was used for the determination of physical activity level of students. For the determination of healthy life style behaviors Health Promotion Lifestyle Profile Questionnaire was used with self-actualization (SA), health responsibility (HR), exercise (E), nutrition (N), interpersonal support (IS) and stress management(SM) subscales. Results of Pearson Product Moment Correlation analyses indicated significant positive correlations between physical activity level and exercise (r=.223; p<0.01), health responsibility (r=.236; p<0.01), stress management (r=.192; p<0.05), self- ctualization (r=.173; p<0.05) and healthy life style behaviors (r=.279; p<0.01). As a conclusion, the findings of the present study indicated that healthy life style behaviors were indicators of physical activity level of physical education students in Bartın University.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :