Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rural camp school eco learn – outdoor education in rural settings

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Outdoor education in rural and agricultural surroundings offers many possibilities for learning and studying different school subjects as well as teaching. This study aims to explore the development of an educational rural camp school, Eco Learn, and to investigate pupils' expectations and experiences and teachers' experiences of carrying out the developed programmes. The development of programmes was a participatory process that included representatives from all parties that were involved (e.g. teachers, farmers, pupils). A mixed methods approach was used; quantitative (questionnaire) and qualitative (interviews, observation, open questions) methods that support each other. Analysis was done by inductive content analysis. A general increase in positive attitudes towards learning and studying in rural settings amongst the pupils after participation was found. The urban pupils expected more romantic countryside values and the rural pupils learning processes and products. Outdoor education in rural settings combined with preparatory activities was found as a positive experience for pupils' learning by both the pupils (about 80%) and the teachers (about 70%), and it was evaluated as a better learning environment than an ordinary classroom. In general, results reveal many positive educational values of outdoor education in rural settings and a linkage between affective and cognitive values. Finnish teacher training is urged to take this type of education more effectively into the curriculum for teacher studies.

Özet İngilizce :

Kırsalda ve tarımsal alanda açık alan eğitimi, öğretme kadar farklı okul kursları çalışması ve öğrenmesi için çok sayıda fırsatlar sunar. Bu çalışma bir eğitsel kırsal alan kamp okulunun-Eko Öğrenme- geliştirilmesini araştırmayı ve öğrencilerin beklentilerini, öğretmenlerin geliştirilen programı uygulama tecrübelerini keşfetmeyi amaçlar. Programların geliştirilmesi öğretmenler, çiftçiler ve öğrencileri de içeren farklı kesimlerim temsilcilerinin katılımını içeren bir süreçti. Birbirini desteklemek amacıyla nitel ve nicel metotlar karma biçimde kullanılmıştır. Tümevarımsal içerik analizleri yapılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Katılımdan sonra öğrenciler arasında kırsal alanda çalışma ve öğrenmeye ilişkin olarak genel olumlu bir tutum artışı bulunmuştur. Şehirden gelen öğrenciler daha romantik kırsal değerler ve kırsal öğrenciler öğrenme süreçleri ve ürünleri umdular. Kırsal bir çevrede hazırlık etkinlikleri ile birleştirilmiş açık alan eğitimi hem öğrencilerin (yaklaşık %80) hem de öğretmenlerin (yaklaşık %70) öğrenme tecrübelerini olumlu etkilemiş, sıradan sınıf ortamına göre daha iyi bir öğrenme ortamı olarak değerlendirilmiştir. Genel olarak sonuçlar kırsal alanda açık alan eğitiminin olumlu eğitsel değerini ve duyuşsal ve bilişsel değerler arasında bir bağlantıyı göstermektedir. Finli öğretmen eğitimi bu türden eğitimi daha etkin biçimde öğretmenler için hazırlanan müfredata almak hususunda teşvik etmektedir

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :