Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Developing an interest in science: background experiences of preservice elementary teachers

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
228
DOI :
Özet Türkçe :

Research on playfulness, science, and creativity suggests that there is a connection between having positive background experiences with science and the development of interest in science. However, there is little empirical research on where, how, and when teachers' in-terests in science develop. The purpose of this research was to explore connections between preservice elementary teachers' background science experiences and interest in science. Subjects were 53 preservice teachers in two sections of a science methods course. The data were collected by administering a self-report Science Background Experiences Survey. Students with low and high initial interest in science were significantly different on remem-bering about their elementary school science and involvement in non-school science activi-ties including science related field trips, play and exploration.

Özet İngilizce :

Oyun, bilim ve yaratıcılık üzerine yapılan araştırmalar, bilime duyulan ilginin gelişimi ile yaşanan olumlu deneyimler arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Ancak bu konuda yapılan araştırmaların büyük bir kısmı ünlü bilim insanları ile ilgilidir. Öğretmenlerin fen bilimlerine olan ilgilerinin nerede, ne zaman ve nasıl oluştuğunu ve geliştiğini gösteren çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma, öğretmeni adaylarının geçmiş fen deneyimleri ile fen bilimlerine olan ilgileri arasındaki bağlantıyı araştırmaktadır. Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri Gerogia State Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ndeki toplam 53 öğretmen adayı ile gerçekleştirimiştir. Veriler, Geçmiş Fen Deneyimi Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Fen bilimlerine ilgi duyan öğretmen adayları ile ilgi düzeyi düşük olanlar arasında ilkokul fen derslerini hatırlama ve okul dışı fen etkinliklerine katılma konusunda anlamlı bir farklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :