Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arthropods: attitude and incorporation in preservice elementary teachers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
228
DOI :
Özet Türkçe :

Invertebrates perform many beneficial and essential ecological services for humans. Despite this, the general public tends to view them negatively. Preservice elementary teachers often find themselves in a tenuous position because they possess the same negativity toward invertebrates as the general public but have been commissioned by Uni-ted States of America national and state standards to teach their future students about the very invertebrates they distain. This study investigated the effect frequent direct contact with Madagascar hissing cockroaches (Gromphadorhina portentosa) in an educational set-ting had on preservice elementary teacher‟s arthropod (i.e., a subset of invertebrates) attitu-de and likelihood of arthropod incorporation in future science curriculum. A pre/post randomized design with a control group was used for the study. Preservice elementary teachers that received frequent direct contact with Madagascar hissing cockroaches in an educational setting during their preservice training programs had their attitudes and beliefs changed in a positive way toward that arthropod but not toward other arthropods. Implications concerning this finding, and other findings associated with the study, are discussed.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Omurgasızlar insanlar için çok sayıda faydalı ve esansiyel ekolojik servis yerine getirirler. Buna rağmen kamuoyunun çoğu onlara karşı olumsuz görüş eğilimdedir. Servis öncesi il-köğretim öğretmenleri sıklıkla kendilerini narin bir pozisyonda bulurlar çünkü onlarda ka-muoyu gibi aynı olumsuzluğa sahiptir fakat Amerika Birleşik Devletleri ulusal ve eyalet standartlarında gelecek öğrencilerine omurgasızları öğretmeleri belirtilmiştir. Bu çalışma Madagaskar vızıldayan hamam böceği (Gromphadorhina portentosa) ile doğrudan zaman zaman temasın bir eğitsel set içerisinde servis öncesi öğretmenlerin eklembacaklılara ilişkin tutumu ve eklembacaklıların gelecekteki fen müfredatına katılımını araştırmıştır. Çalışma için bir ön-son test rastgele dizayn kontrol grup kullanılmıştır. Madagaskar vızıldayan ha-mam böceği ile doğrudan zaman zaman teması bir eğitsel set içerisinde gerçekleştiren ser-vis öncesi ilköğretim öğrencilerinin tutum ve inançları bu eklembacaklıya karşı değişti fa-kat diğerlerine karşı değişmedi. Çalışma ile ilgili bu bulguya ve diğer bulgulara ilişkin olası etkiler tartışıldı.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :